Študent Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Samuel Spišák ocenený v rámci The 48 Hour Film Project v Atlante (USA)

Bratislava, 6. marec 2016
Študent bakalárskeho ročníka réžie hraného filmu Samuel Spišák (1992) včera v rámci celosvetového finále súťaže The 48 Hour Film Project (www.48hourfilm.com) v Atlante (USA) získal 2. cenu za najlepší film a 1. cenu za najlepší scenár so svojím filmom „Ďakujem za krásne sviatky“, ktorý natočil v rámci slovenskej edície (bratislava48.sk) tejto súťaže vo vlastnej „Na kolene Production“.
Jedným z ocenení pre mladého filmára je premietnutie jeho filmu na prestížnom Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, kde sa predstaví trinástka najlepších filmov súťaže.
Slovenské finále a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v októbri 2015 na pôde FTF VŠMU.

Výsledky celosvetového finále ako aj film si môžete pozrieť tu: https://twitter.com/48HourFilmProj?ref_src=twsrc%5Etfw