Divadelné štúdio Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Zvukár, osvetľovač , javiskový technik na 100% úväzok

Požadované vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie elektrotechnické/výučný list/
a   
osvedčenie odbornej spôsobilosti podľa § 21 vyhlášky 718/2002 Z.z.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a lojalita
Podporujúce predpoklady a iné kritéria :
znalosť zvukovej a svetelnej  techniky, elektroakustiky,  skúsenosti s ozvučovaním a osvetľovaním divadelných predstavení, znalosť práce s PC

Náplň práce:
Ozvučovanie a osvetľovanie divadelných predstavení,
príprava zvukových záznamov a svetelných scenárov,
údržba a oprava prístrojov a zariadení ozvučovacej a osvetľovacej divadelnej techniky ,
práce javiskového technika  pri skúškach činohry – zostavovanie a rozoberanie dekoračných prvkov, kulís  a pod.  

Miesto výkonu práce: Bratislava, Svoradova 4,
Plat : podľa platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme,
platová trieda7/platový stupeň = počet rokov praxe

Termín nástupu:  od 1.5.2016 resp. dohodou
Bližšie informácie poskytne Vedúca DŠ DF pani Lackovičová
t. č.59303501 , lackovicova@vsmu.sk

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte  do 24.4.2016 na adresu :
Mgr. Mária Púčiková
Personálne oddelenie VŠMU
Ventúrska 3,
813 01 Bratislava

V Bratislave: 4.4.2016