Večer filmovej literatúry

22.10.2015 o 19.00 v kníhkupectve Artforum, Kozia ulica 20. 


Svoje knihy predstavia pedagógovia Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
Zuzana Gindl-Tatárová: Praktická dramaturgia,
 
Zuzana Mojžišová: Premýšľanie o filmových Rómoch,
Mária Ferenčuhová: Dokumentárny film v krajinách V4 

a Peter Mojžiš: Priestorový zvuk, realizácia zvukového environmentu.

Večer bude moderovať Lukáš Pelč.