INFORMAČNÉ STRETNUTIE

o európskom vzdelávacom programe ERASMUS + a o štipendiách SAIA sa bude konať dňa 27.októbra 2015 o 14:00 v divadle LAB na DF VŠMU, Svoradova 4