ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN KNIŽNICE

Oznamujeme Vám, že od 18. 5. 2015 budú služby knižnice počas obednej prestávky sprístupnené už od 12. 30 hod.