Habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD.

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 2. 6. 2015 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD. na tému: „Prepojenie kompozičnej a interpretačnej činnosti s prihliadnutím na pedagogický proces“.