Výmena na poste rektora VŠMU

29. júna 2015 ukončil svoje pôsobenie vo funkcii rektora VŠMU doc. akad. mal. Milan Rašla.

30. júna 2015 sa funkcie rektorky ujíma doc. Mária Heinzová ArtD., ktorá vo štvrtok 25. 6. 2015 prevzala menovací dekrét z rúk prezidenta SR Andreja Kisku.

Doc. Rašlovi ďakujeme za vykonanú prácu a doc. Heinzovej želáme úspešné pôsobenie vo funkcii rektorky VŠMU.