Habilitačná prednáška

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 8. 9. 2015 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Ivety Sabovej, ArtD. na tému: „Prínos štúdia a interpretácie komornej hudby pre umelecký a osobnostný rast poslucháčov HTF VŠMU“.