Medzinárodná praktická bábkoherecká výučba

logo_3lay 18. 2. 2015 sa na VŠMU a partnerských univerzitách v Čechách, Maďarsku a Poľsku skončila medzinárodná praktická bábkoherecká výučba ako súčasť projektu ERASMUS+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategické partnerstvá vo vyššom vzdelávaní.
Desaťdňový pracovný pobyt sa ukončil na VŠMU spoločným vystúpením objektového divadla a pracovnou diskusiou vedúcich pedagógov workshopu so zahraničnými študentami.
Projekt, ktorého cieľom je zaviesť spoločný medzinárodný študijný program bude pokračovať od 1. – 5. júna 2015 spoločným stretnutím všetkých zúčastnených škôl na pôde SR.
Viac o projekte na stránkach DF a Facebooku KBT.