Projekt 3 Layers of Telling a Story/3 roviny rozprávania príbehu

logo_3LAY

9. 2. 2015 začnú na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU medzinárodné divadelné dielne,

ktoré sú súčasťou veľkého medzinárodného projektu v rámci programu EÚ ERASMUS + Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Projekt 3 Layers of Telling a Story/ 3 roviny rozprávania príbehu: vytvorenie spoločného programu vo vyššom vzdelávaní v oblasti filmu, bábkového divadla a aplikovaného divadla patrí k projektom Strategických partnerstiev vo vyššom vzdelávaní. Deviati študenti KBT sa zúčastnia na spoločnej výuke medzinárodného tímu študentov v Budapešti, Bialystoku a Prahe a dvanásť študentov z partnerských škôl prichádza na VŠMU. VŠMU do projektu prizvala Divadelná a filmová univerzita v Budapešti, ktorá je hlavným lídrom projektu.