INFORMAČNÉ STRETNUTIE

o európskom vzdelávacom programe ERASMUS + a o štipendiách SAIA sa bude konať dňa 27.októbra 2015 o 14:00 v divadle LAB na DF VŠMU, Svoradova 4


viac ...

Večer filmovej literatúry

22.10.2015 o 19.00 v kníhkupectve Artforum, Kozia ulica 20. 


Svoje knihy predstavia pedagógovia Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
Zuzana Gindl-Tatárová: Praktická dramaturgia,
 
Zuzana Mojžišová: Premýšľanie o filmových Rómoch,
Mária Ferenčuhová: Dokumentárny film v krajinách V4 

a Peter Mojžiš: Priestorový zvuk, realizácia zvukového environmentu.

Večer bude moderovať Lukáš Pelč.viac ...

Divadelná fakulta VŠMU sa pridáva k zbierke Kultúra na rázcestí, ktorou podporí kultúru v BBSK.

Študenti a pedagógovia Divadelnej fakulty VŠMU a Divadlo Kaplnka, o.z., pôsobiaceho na pôde fakulty, podporia umelecké telesá, ktorým banskobystrický župan Marian Kotleba stopol dotácie z dotačného programu MK SR a MZVaEZ SR a ďalšie granty.


vsetko_za_narodviac ...

Konzultačné hodiny

Dr. Drobnej z Centra umenia a vedy VŠMU sa presúvajú zo 16.10. 2015  na pondelok 19.10. 2015 od 10:00–13:00.viac ...

Predaj nových publikácii za zníženú cenu a výpredaj starších skrípt za 1 euro

Centrum umenia a vedy oznamuje, že predaj kníh a skrípt, ktoré vydala VŠMU, sa uskutoční v dňoch 13., 14. a 15. októbra 2015 od 10.00 do 15.00 h na Ventúrskej ulici č.3.
Za znížené ceny si môžete kúpiť nové publikácie, 2. vydania kníh, CD, DVD a za výpredajovú cenu 1 euro staršie vydania skrípt a antikvariátne kúsky.viac ...

Habilitačná prednáška

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 8. 9. 2015 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Ivety Sabovej, ArtD. na tému: „Prínos štúdia a interpretácie komornej hudby pre umelecký a osobnostný rast poslucháčov HTF VŠMU“.
viac ...

Výmena na poste rektora VŠMU

29. júna 2015 ukončil svoje pôsobenie vo funkcii rektora VŠMU doc. akad. mal. Milan Rašla.

30. júna 2015 sa funkcie rektorky ujíma doc. Mária Heinzová ArtD., ktorá vo štvrtok 25. 6. 2015 prevzala menovací dekrét z rúk prezidenta SR Andreja Kisku.

Doc. Rašlovi ďakujeme za vykonanú prácu a doc. Heinzovej želáme úspešné pôsobenie vo funkcii rektorky VŠMU.viac ...

OZNAM – UKaŠIS VŠMU

Oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude počas letného obdobia od 6. 7. do 31. 8. 2015 zatvorená.

Slovensko – Aura scénografie

Slovakia_Student_Section_PQ15_BP_web_1654
Zlatá medaila PQ 2015 za najlepšiu expozíciu v Študentskej sekcii – Finsko: Druhá strana
Nominovani ďalej boli Rusko a Slovensko – VŠMU Aura scénografie

http://www.pq.cz/en/programviac ...

ERASMUS+ projekt KA2 Strategické partnerstvá

s názvom 3 Layers of Telling a Story sa nachádza v druhej fáze.

logo_3layviac ...

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN KNIŽNICE

Oznamujeme Vám, že od 18. 5. 2015 budú služby knižnice počas obednej prestávky sprístupnené už od 12. 30 hod.

viac ...

Habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD.

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 2. 6. 2015 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD. na tému: „Prepojenie kompozičnej a interpretačnej činnosti s prihliadnutím na pedagogický proces“.viac ...

Univerzitná regata

Dňa 25.4. 2015 sa uskutočnilo v Bratislave významné športovo-kultúrne medzinárodné podujatie Univerzitná regata. VŠMU v kultúrnej časti programu reprezentovala Katedra tanečnej tvorby HTF.
IMG_1497viac ...

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

KANDIDÁTA/TKY NA FUNKCIU REKTORA/REKTORKY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 25 Štatútu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 23. októbra 2013
zvolil dňa 23. APRÍLA 2015 pomerom hlasov 16:2

doc. MÁRIU HEINZOVÚ ArtD.
za rektorku VŠMU na obdobie 2015 – 2019.

videozáznam z voľby rektora

Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU
V Bratislave, 23. apríla 2015
viac ...

Z Dvorany do Reduty!

image002
6. 5. 2015 o 18.00 v Slovenskej filharmónii
www.facebook.com/events
https://www.youtube.com

viac ...

Music and Performing Arts Subscription Channel

v rámci VŠMU máme od vydavateľstva Alexander Street Press nastavený skúšobný prístup k multimediálnej kolekcii 
V rámci skúšobného prístupu máte prístup k celej Music and Performing Arts Subscription Channel aj k jednotlivým kolekciám:
viac ...

Všeobecné záväzné pravidlá

používania dátových sietí VŠMU v Bratislave

stiahni.pdfviac ...

Študenti do sveta

banner_470x60_studenti_do_sveta

kriteria.pdfviac ...

Medzinárodná praktická bábkoherecká výučba

logo_3lay 18. 2. 2015 sa na VŠMU a partnerských univerzitách v Čechách, Maďarsku a Poľsku skončila medzinárodná praktická bábkoherecká výučba ako súčasť projektu ERASMUS+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategické partnerstvá vo vyššom vzdelávaní.
viac ...

Projekt 3 Layers of Telling a Story/3 roviny rozprávania príbehu

logo_3LAY

9. 2. 2015 začnú na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU medzinárodné divadelné dielne,

viac ...