Konzultačné hodiny

Dr. Drobnej z Centra umenia a vedy VŠMU sa presúvajú zo 16.10. 2015  na pondelok 19.10. 2015 od 10:00–13:00.