Divadelná fakulta VŠMU sa pridáva k zbierke Kultúra na rázcestí, ktorou podporí kultúru v BBSK.

Študenti a pedagógovia Divadelnej fakulty VŠMU a Divadlo Kaplnka, o.z., pôsobiaceho na pôde fakulty, podporia umelecké telesá, ktorým banskobystrický župan Marian Kotleba stopol dotácie z dotačného programu MK SR a MZVaEZ SR a ďalšie granty.


vsetko_za_narod
19. októbra 2015 o 19,00 hod. odohrajú študenti DF VŠMU v Divadle LAB inscenáciu Všetko za národ alebo (Apple pie), z ktorého výťažok bude darovaný na verejnú zbierku Kultúra na rázcestí na dofinancovanie projektu Bábkového divadla na rázcestí o tolerancii a proti xenofóbii Stop extrémizmu, ako aj na podporu prevádzky Divadla Štúdio tanca.

Na svoj protest proti praktikám banskobystrického župana si nemohli vybrať lepšiu inscenáciu ako dramatizáciu diela Boženy Slančíkovej Timravy od Ondreja Šulaja. Všetko za národ (alebo Apple pie) je pohľadom do minulosti nášho národa. Vraciame sa do roku 1914, kedy Slováci žili len ako menšina v monarchii Rakúsko-Uhorska. V hre sa prelínajú ťažké spoločenské pomery Slovákov ako národa s malými i veľkými osobnými drámami hlavných postáv. Príbeh dedinčanky Viery Javorčíkovej je starý (takmer presne) sto rokov. My máme šancu pozerať sa na celú túto dobu, ľudí v nej a ich problémy s odstupom. Môžeme si teda porovnať, čo sa zmenilo za tých sto rokov? Kam sme sa odvtedy dostali?
Pre mladú generáciu budúcich profesionálnych divadelníkov, narodených už po 1989, je toto správanie sa nepochopiteľné a poburujúce. Študujúci a tvoriaci v slobodnom akademickom prostredí, si nevedia predstaviť, že niekto nerešpektuje slobodu ich tvorby, zneužíva moc a rozhodli sa nemlčať.
Veríme, že diváci, ktorí prídu na predstavenie, zbierku podporia, a tak spolu s nami vyjadria nevôľu nad podobnými praktikami a obavami z podobných praktík.

Počas leta 2015 totiž predseda BBSK odmietol podpísať zmluvu o čerpaní dotácie na už pripravený 11. ročník medzinárodného festivalu Dni tanca, ktorý napokon muselo divadlo zrušiť. Cez Banskobystrickú župu sa k Štúdiu tanca nedostali ani ďalšie dotácie z Ministerstva kultúry SR, a hrozí mu zánik. Podobná situácia nastala nedávno, keď župan nepodpísal dotačnú zmluvu na grant 6 985 eur, ktorý získalo BDNR od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik inscenácie Stop extrémizmu pre študentov stredných škôl.
Vyhlasovateľom zbierky je Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá sa už viac ako 20 rokov snaží pomáhať rozvoju otvorenej spoločnosti, tolerancie a vzájomného rešpektu na Slovensku. Do zbierky Kultúra na rázcestí sa môžete zapojiť aj dobrovoľným príspevkom na účet 2922874547/1100.


Pre ďalšie info: doc. Svetlana Waradzinová, DF VŠMU
Mgr. art. Pavol Pilař, Divadlo Kaplnka, o.z.