Štatút VŠMU
stiahni doc

Dodatok č. 1 k Štatútu VŠMU
stiahnit pdfŠtudijný poriadok Vysokej školy múzických umení v Bratislave 2016 - s účinnosťou od 1.9.2016
stiahni pdf


Zásady výberového konani na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf


Pracovný poriadok
súbor na stiahnutie – pdf

Príloha č. 1 k Pracovnému poriadku - pdf

Príloha č. 2 k Pracovnému poriadku - pdf

Príloha č. 3 k Pracovnému poriadku - pdfOrganizačný poriadok VŠMU 2016
súbor na stiahnutie – doc


Rokovaci poradok VUR VSMU
súbor na stiahnutie – pdf


Štipendijný poriadok VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf


Disciplinárny poriadok ore študentov VŠMU
súbor na stiahnutie – pdf
Rokovaci poriadok disciplinarnej komisie
súbor na stiahnutie


Dlhodobý zámer vzdelávacej, umeleckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti VŠMU 2015 – 2018
stiahni pdf

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na Vysokej škole múzických umení v Bratislave
stiahni pdf

Vnútorný predpis VŠMU o slobodnom prístupe k informáciám
stiahni pdf


Smernica VŠMU o uznávaní dokladov o vzdelaní
súbor na stiahnutie – pdf

SMERNICA o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2017 / 2018
súbor na stiahnutie – pdf

SMERNICA o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2016 / 2017
súbor na stiahnutie – pdf

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch pre akademický rok 2016/2017
súbor na stiahnutie – pdf

SMERNICA o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2015 / 2016
súbor na stiahnutie – pdf

Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pre akademický rok 2015 / 2016.
súbor na stiahnutie – word

Smernica VŠMU o administrácii štúdia v Akademickom informačnom systéme
súbor na stiahnutie – word

Smernica pre činnosť vyraďovacej komisie
súbor na stiahnutie – wordVyhláška MŠ SR o priznávaní sociálneho štipendia študentom VŠ
súbor na stiahnutie – pdf


Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov
súbor na stiahnutie – pdf
prílohy ku Bezpečnostnej smernici
súbor na stiahnutie – word


Smernica pre zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve Vysokej školy múzických umení v Bratislave
súbor na stiahnutie


Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
dokument na stiahnutie


Podmienky využívania a cenník prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF
stiahni word dokument – pdfDodatok č. 1 k Podmienkam využívania a cenníku prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF.
stiahni dokument – pdf