Výročná správa VŠMU za rok 2015

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 – textová časť

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 – tabuľková časť

Ocenenia študentov VŠMU za rok 2015

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch na VŠMU za rok 2015

Prehľad umeleckej činnosti na VŠMU registrovanej v CREUČ za rok 2015

Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2015 – textová časť

Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2015 – tabuľková časť

 


Výročná správa 2014


VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE ZA ROK 2014

Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti vysokej školy za rok 2014

Príloha č. 2 – ocenenia študentov

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE – hospodárenie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE – hospodárenie – tabuľky


Výročná správa 2013
VS_2013_priloha_1.xls
VS_2013_ocenenia.doc
VSMU tabuľky k výročnej správe o hospodárení 2013.xls
Výročná správa o hospodárení VŠMU 2013 komentár.doc


Výročná správa 2012 Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti_príloha 1
Výročná správa o činnosti_príloha 2

Výročná správa – hospodárenie 2012
Výročná správa – hospodárenie 2012–tabuľky


Majetkové priznania

rektor doc. Milan RašlaVýročná správa 2011


Výročná správa 2011
Výročná správa – hospodárenie 2011
Výročná správa – hospodárenie – tabuľky 2011
Výročná správa – príloha 1
Výročná správa – príloha 1-2
Výročná správa – príloha 2


Výročná správa 2010 (pdf)>>>
Výročná správa 2010 – tabuľky (xls)>>>


Výročná správa 2009 (pdf)
vsmu_vyrocna_sprava_09
Príloha1 (xls)
priloha_1_vs_2009
Príloha2 (pdf)
priloha_2_vs_2009
Príloha3 (doc)
priloha_3_vs_2009_


Výročná správa 2008

vsmu_vs08


Zoznam učiteľov

Hudobná a tanečná fakulta
ucitelia_htf 2008

Divadelná fakulta
ucitelia_df2008

Filmová a televízna fakulta
ucitelia_ftf2008