Branko, P.
Od začiatkov po prah zrelosti
Brejka, R.
Vybrané kapitoly z dejín hudobnej estetiky III.
Ciel, M.
Odborná reflexia filmu na Slovensku
Čertíková, H.
Hlasová technika v bábkohereckej praxi
Čertíková, H.
Základy slovenskej prozódie a výslovnosti
Doubravová, J.
Sémiotika obecná, uměnovědní a hudební
Ferková, E.
Úvod do práce s hudobnými softvérmi
Gavačová, A.
Reklama a produkcia TV televízneho reklamného spotu
Hazuchová, N.
Technická príprava hlasu
Jassinger, A.
Filmový producent – podnikateľ
Jassinger, A.
Finančný manažment filmového podniku
Jassinger, A.
Personálny manažment filmového podniku
Jassinger, A.
Podnikateľský plán v kinematografickej oblasti
Jassinger, A.
Rozhodovanie v manažmente filmového podniku
Jassinger, A.
Rukoväť filmového manažéra
Jurkowski, H.
Dejiny bábkového divadla v Európe II.
Jurkowski, H.
Dejiny bábkového divadla v Európe III.
Karp, P.
O balete
Leinerovičová, G.
Kapitoly z dejín bulharského divadla
Lopuchov, F. V.
Úprimne o choreografii
Makovická, L.
Dejiny a literatúra spevu
Malinovskaja, V.
Béla Bartók – pedagóg
Maľko, N. A.
Základy techniky dirigovania
Medvecká, J.
Základné metod.-pedagog. tézy vyučovania klavír. hry
Mičíková, Ľ.
Učebné texty z jazyka nemeckého pre HTF
Mičíková – Kissová, M.
Nemecko-slovenský slovník hudobnej terminológie
Novák, R.
Dejiny a literatúra hoboja
Orfionov, A. I.
Niektoré zvláštnosti rusko-sovietskej vokálnej školy
Orfionov, A. I.
Vybrané state o práci vokálneho pedagóga
Rybárová, V.
English for Students on Film
Skladaný, J.
Základy vertikálnej techniky v husľovej hre
Starosta, M.
Kapitoly z dejín klavír. umenia a pedagogiky klavír. hry
Šidlík, P.
Úvod do metodológie vedy pre poslucháčov TH
Šimková, S.
Súčasné francúzske divadlo
Šujan, O.
Výrobná dokumentácia scénickej dekorácie
Urc, R.
Dejiny animovaného filmu II.
Vyskočilová, K.
Cullbergbalet
Wood, H.
O dirigovaní
Zamborský , S. – Pergler, F.
Slovenská klavírna tvorba a história klavírnej pedagogiky na Slovensku