Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave


Zochova 1 813 01 Bratislava
tel.: centrála – (02) 59 30 35 11 dekanát – (02) 54 41 20 70 fax (02) 5441 2056 e-mail htf.dekanat(et)vsmu.sk

kontakty


Filmová a televízna fakulta VŠMU Vysokej školy múzických umení v Bratislave


Svoradova 2
813 01  Bratislava, Slovakia
vrátnica 59 30 35 61

kontakty
 

Divadelná fakulta VŠMU Vysokej školy múzických umení v Bratislave


Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
tel.: + 421 2 59 30 35 16
e-mail: df(et)vsmu.sk


kontakty