Rektorát


Ventúrska 3,
813 01 Bratislava
tel.: vrátnica 59 30 14 11

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI


Rektor

doc. Mária Heinzová ArtD.
rektor@vsmu.sk

viac

Prorektori
Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
prorektor pre vzdelávanie
cuvaj@vsmu.sk

viacprof. Daniel Buranovský, ArtD.
prorektor pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum
buranovsky@vsmu.sk

viacdoc. Svetlana Waradzinová
protektorka pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť
waradzinova@vsmu.sk

viacSekretariát rektora
Natália Kuzmová
rektorat(et)vsmu.sk