Aktuálne zloženie Správnej rady VŠMU

Predseda Správnej rady VŠMU
Ing. Václav Mika

Podpredseda Správnej rady VŠMU
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Členovia:
Ing. Karol Pavlů
Mgr. Zuzana Mistríková
PaedDr. Ing. Štefan Kollárovits
prof. Božidara Turzonovová
PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Mgr. art. Ondrej Šoth, ArtD.
Mgr. art. Mário Kičák
Ing. Ladislav Ondriš
JUDr. Allan Böhm
Ing. Vladimír Kohút
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Ing. Erik OndrejičkaSpráva o činnosti Správnej rady VŠMU za rok 2014
stiahni – pdf
Správa o činnosti Správnej rady VŠMU za rok 2013
stiahni – pdf
Správa o činnosti Správnej rady VŠMU za rok 2012
stihni – pdf

Štatút správnej rady VŠMUZápisnice so Správnej rady VŠMU

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 26. novembra 2008

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 13. mája 2009

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 15. apríla 2010
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 22. júna 2011

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 24. mája 2012

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 3. apríla 2013

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 30.5. 2013

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 13.5. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 28. mája 2015

Uznesenia z rokovania Správnej rady VŠMU konaného dňa 17. mája 2016