Katedra jazykov VŠMU je rektorátne pracovisko, ktoré zabezpečuje vyučovania jazykov pre všetky tri fakulty. Cieľom vyučovania cudzích jazykov je zvýšiť schopnosť absolventov VŠMU využívať svoje jazykové znalosti v praxi. Pri vyučovaní sa preto kladie dôraz na profesionálne zameranie poslucháčov, na komunikačné schopnosti a na ovládanie konkrétnej terminológie.

Pre všetkých poslucháčov VŠMU je povinné štúdium minimálne jedného cudzieho jazyka v rozsahu 2, 4 alebo 6 semestrov podľa študijných plánov jednotlivých fakúlt.

Študenti si môžu zvoliť jazyk (pokiaľ ho nemajú povinne určený): anglický, nemecký, francúzsky, taliansky a zahraniční študenti slovenský jazyk.
Vyučovanie jazykov prebieha podľa študijných plánov a rozvrhov jednotlivých fakúlt, katedier a ateliérov v priestoroch KJ na Ventúrskej 3, v budove rektorátu.

ROZVRH 2016-2017 – FRANCÚZSKY JAZYK
Mgr. Mária VARGOVÁ

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.    

VENTÚRSKA
SJ-Humeria
206

VENTÚRSKA
217 DF,r,d,v FJ 3,4

ZOCHOVA 220 
HTF-KTT FJ 1,2

           
Ut.        

VENTÚRSKA
217
SJ-Erazmus

               
St.    

VENTÚRSKA
SJ-Humeria
206

VENTÚRSKA
217, DF, r, d, v
FJ 3,4

   

VENTÚRSKA 217
SJ-Humeria

       
Št.                            
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 – FRANCÚZSKY JAZYK
Doc. PhDr. Elena FLAŠKOVÁ

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

VENTÚRSKA 217
HTF-FTF FJ 1,2

VENTÚRSKA 217
DF, FJ 1,2

 

 

ZOCHOVA 220
HTF-KTT FJ 1,2

           
Ut.        

 

     

VENTúRSKA 206
Prekladateľský seminár - DF

       
St.

VENTÚRSKA 217
FTF-HTF FJ 3,4  

VENTÚRSKA  217
DF, FJ 1,2

 

     

 

         
Št.

VENTÚRSKA 217
DF-h,sc FJ 1,2

               

VENTÚRSKA 217 HTF-FTF
FJ 3,4

   
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 – ANGLICKÝ JAZYK
PhDr. Viera RYBÁROVÁ, CSc.

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

VENTÚRSKA 216
DF-b
AJ 1,2

VENTÚRSKA 216
DF-r,dr,v
AJ 1,2

VENTÚRSKA 216
DF-r,dr,v
AJ 3,4

 

             
Ut.        

 

     

 

         
St.

VENTÚRSKA 216
DF-b
AJ 1,2

VENTÚRSKA 216
DF-r,dr,v
AJ 1,2

VENTÚRSKA 216
DF-r,dr,v
AJ 3,4

   

 

         
Št.

VENTÚRSKA 216, DF-h,sc
AJ 1,2

            VENTúRSKA 216
HTF, AJ 1,2

 

     
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 - ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. Judita PŠENEKOVÁ

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

 

 

 

 

 

 

 

             
Ut. VENTÚRSKA 206 DF,bh
AJ 3,4
   

 

     

VENTÚRSKA 216
HTF - AJ 1,2

       
St.

 

 

 

 

 

  VENTÚRSKA 206, DM
AJ 1,2

VENTÚRSKA 206, DM
AJ 3,4

       
Št.

VENTÚRSKA 206 DF-bh
AJ 3,4

VENTÚRSKA 206 DF,h
AJ 3,4
        VENTÚRSKA 206,HTH-HM
AJ 1,2

VENTÚRSKA 206, HTF-HM
AJ 3,4

   
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 – NEMECKÝ JAZYK
Mgr. Alexandra Vikárová

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

 

 

 

 

VENTÚRSKA 206, DF-DM
NJ 3,4

 

             
Ut.        

 

     

 

         
St.

 

 

 

 

VENTÚRSKA 206 DF-DM NJ 3,4

   

 

         
Št.

 

              VENTÚRSKA 217
HTF
NJ 1,2

 

     
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 - ANGLICKÝ JAZYK
Mgr. MARTINA ČINOVSKÁ - FTF

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

SVORAD. 318, AJ 1,2-B2
Sc+R+anim

SVORAD. 318, AJ 1,2 – B2

 

 

 

             
Ut.        

 

     

 

         
St.

SVORAD. 318, AJ 1,2 - B2
Prod+strih+aud

SVORAD. 318, AJ 1,2 – B1
Viz+kam+zvuk

 

     

 

         
Št.

 

                 

 

     
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 – TALIANSKY JAZYK
Mgr. Martina MASARYKOVÁ

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

VENTÚRSKA 206 HTF
TJ 1,2

 

 

 

 

 

             
Ut. VENTÚRSKA 216 HTF
TJ- 3,4
   

 

     

 

         
St.

 

 

 

 

 

     

 

         
Št.

VENTÚRSKA 13 HTF
TJ - 5,6

               

 

     
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 - ANGLICKÝ JAZYK
David Rakšány - lektor

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

 

 

 

 

 

 

 

             
Ut.        

 

     

 

         
St.

 

 

 

 

 

     

 

         
Št.

 

              VENTúRSKA 217
HTF AJ 1,2

VENTúRSKA 217
HTF AJ 3,4

   
Pi.     VENTúRSKA 216 DF-DM
AJ 1,2
VENTúRSKA 217 HTF
AJ 3,4
               

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45

ROZVRH 2016-2017 – NEMECKÝ JAZYK
Dr. Phil., Mgr. Martina Šiffalovičová

  8.00
8.45
8.45
09.30
9.45
10.30
10.30
11.15
11.30
12.15
12.15
13.00
13.15
14.00
14.00
14.45
15.00
15.45
15.45
16.30
16.45
17.30
17.30
18.15
18.30
19.15
19.15
20.00
Po.

VENTÚRSKA 13
FTF-HTF
NJ 1,2

VENTÚRSKA 13 DF
NJ 1,2

VENTúRSKA 13 DF
NJ 1,2

 

             
Ut.        

 

     

VENTúRSKA 13 HTF
AJ 1,2

       
St.

 

 

VENTÚRSKA 13 DF
NJ 1,2

VENTúRSKA 13 DF
NJ 1,2

   

 

         
Št.

 

  VENTÚRSKA 13 DF-h,sc
NJ 3,4
        VENTÚRSKA 13 HTF
AJ 1,2

 

     
Pi.                            

Poznámka: rozvrhová tabuľka nezohľadňuje dva varianty začiatkov a koncov hodín:
8/8.15 – 9.30/9.45
9.45/10.00 – 11.15/11.30
11.30/11.45 – 13.00/13.15
13.15/13.30 – 11.45/15.00
15.00/15.15 – 16.30/ 16.45


Pedagógovia KJ v akademickom roku 2015/2016:
Vedúca katedry: Doc. PhDr.Elena Flašková (francúzština)
flaskova@vsmu.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 11.30 – 13.00

Tajomníčka katedry: Mgr. Mária Vargová (francúzština, slovenčina)
m.v@stonline.sk

Mgr. Viera Rybárová, CSc. (angličtina)
viera.rybarova@gmail.com

Mgr. Judita Pšeneková (angličtina)
juditapsenekova@centrum.sk

Mgr. Martina Cinovská (angličtina)
martinacinovska@gmail.com

Dr. Phil. Martina Šiffalovičová (nemčina, angličtina)
momentálne na rodičovskej dovolenke, zastupuje ju
Mgr. Alexandra Vikárová (nemčina)
vikarova@nextra.sk

Mgr. Art Martina Masaryková (taliančina)
mmasarykova@yahoo.it

Externí učitelia:
Mgr. David Rakšány (angličtina)
david@canadiancouncil@gmail.com