Adresár

Rektor

doc. Mária Heinzová ArtD.
tel. 54432172, 59301446
rektor@vsmu.sk

Prorektori

Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
prorektor pre vzdelávanie
tel. 02/ 59301444
cuvaj@vsmu.sk

prof. Daniel Buranovský, ArtD.
prorektor pre rozvoj, výskum a umeleckú
činnosť
tel. 02/59301414
buranovsky@vsmu.sk

doc. Svetlana Waradzinová
prorektorka pre zahraničie a styk s verejnosťou
tel. 02/59301462
waradzinova@vsmu.sk

Sekretariát

Natália Kuzmová
tel. 54432172, 59301421
kuzmova@vsmu.sk


doc. Elena Flašková / Katedra jazykov / 5930 1583 / 0903 236 705 / e-mail: flaskova@vsmu.sk

Helena Cápová / Kancelária Erasmus / 5930 1460 / e-mail: ic@vsmu.sk

Mgr. Mária Púčiková / Personálne oddelenie / 5930 1450 / e-mail: pucikova@vsmu.sk

RNDr. Pavel Bukoven / Správa sietí a serverov / 5930 1597/ e-mail: bukoven@vsmu.sk

Ing. Štefan Šimek / BOZP, PO/ 5930 1429 / e-mail: simek@vsmu.sk