Stacks Image 460

prof. Mgr. art. Daniel Buranovský ArtD.
prorektor pre rozvoj, výskum a umeleckú činnosť


1978 – 1984 Štúdium na Konzervatóriu Žilina
1984 – 1989 Štúdium na VŠMU Bratislava
od 1990 HTF VŠMU Bratislava, Katedra klávesových nástrojov – pedagóg: hra na klavíri, interpretačný seminár, prax v komornej hre
1998 – 2000 Doktorandské štúdium na VŠMU Bratislava
1999 – 2000 Catholic University Hyosung of Taegu J. Kórea – hosťujúci profesor hry na klavíri
2003 – habilitácia a vymenovanie za docenta pre odbor hudobné umenie v špecializácii hra na klavíri
2012 – vymenovanie za profesora v odbore Hudobné umenie
2003 – 2015 vedúci Katedry klávesových nástrojov
2003 – člen Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU
2011 – 2013 člen Odborovej komisie hudobné umenie na HTF VŠMU
2013 – 2015 predseda Odborovej komisie hudobné umenie na HTF VŠMU

Ocenenia
Cena ministra školstva a mládeže Slovenskej republiky za vynikajúci prospech a umeleckú činnosť (1989)
Cena kritiky – Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina (1995)
Cena Frica Kafendu za rok 2003 udelená Hudobným fondom za vynikajúce interpretačné výkony na domácich a zahraničných koncertných pódiách a za mimoriadnu nahrávku prelúdií M. Bázlika (2004)

Diskografia
Klavír sólo
1993 – Chamber music 3, Edícia slovenskej hudby, Hudobný fond
1998 – Fryderyk Chopin – Balady, klavír sólo, Pavlík Records
2000 – Liszt: Klavírny koncert Es–Dur č.1 – Catholic University Hyosung of Taegu – reprezentačné CD školy
Kukje Recording Studio, live záznam z koncertu v Ulsane
2003 – Miro Bázlik – Preludes, klavír sólo Hudobný fond
2011– „Well inspired Liszt“ klavír sólo, Pavlik Records

Sólové recitály v zahraničí
Bukurešť, Rumunsko; Braila, Rumunsko; Constanza, Rumunsko (1997); Taegu, Južná Kórea (1999)
Seoul, Južná Kórea (2000); Mespelbrunn, Nemecko (2004); Washington, USA; Brno, ČR (2005);
Granada, Španielsko; Washington, USA; Lexington, Kentucky, USA (2006); L´Aquila, Taliansko (2008);
Bukurešť, Rumunsko (2009); Vitória, Spirito Santo, Brazília; Rím,  Taliansko; Lisabon, Portugalsko (2010);
Madrid, Španielsko (2011); L´Aquila, Taliansko(2012); Vitória, Spirito Santo, Brazília (2013); Klosterneuburg, Rakúsko; Viedeň, Rakúsko (2014)

Komorné recitály so sólovými vstupmi v zahraničí
Londýn, V. Británia (1994); Heerenveen, Holandsko; Den Helder, Holandsko (1997); Viedeň, Rakúsko (1999); Praha, Česká republika (2000); New York, USA (2003) ; Paríž, Francúzsko; Lisabon, Portugalsko (2004); Parííž, Francúzsko (2005); Viedeň, Rakúsko (2006); Morelia, Mexiko, Mexico City, Mexiko (2007); Rím, Taliansko; Krakow, Poľsko; Miami, Florida, USA; Pittsburgh, USA (2008); Chicago, USA; Washington, USA; New York, USA; Viedeň, Musikverein, Rakúsko (2009); Lisabon, Portugalsko; La Valetta, Malta, (2010); Rím,Taliansko (2012); Luhačovice, Česká republika; Barcelona, Španielsko (2013); Klosterneuburg, Rakúsko; Varšava, Poľsko; Viedeň, Rakúsko; Washington, USA (2014); Sapporo, Japonsko; Yokohama, Japonsko; Usuki, Japonsko; Viedeň, Rakúsko (2015)

Majstrovské kurzy:
Royal Conservatory Granada, Španielsko; University of Kentucky, Lexington USA (2006)
Conservatorio A. Casella v L´Aquile, Taliansko (2008 a 2012)
Faculdade e Spirito Santo, Vitória, Brazília (2010 a 2013)
Profesionálne konzervatórium Amaniel v Madride, Španielsko (2011)
Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, Česká republika (2011)
Akadémia umení v Banskej Bystrici (2014)

Členstvo v porotách
„Premio Valentino Bucchi“ Rím, Taliansko (1998)
Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Žilina (2002)
Klavírna súťaž Burgenlandu Eisenstadt, Rakúsko Konzervatórium J. Haydna (2007)
„Millenium piano“ , Bukurešť – Medzinárodná klavírna súťaž (2009, 2010)
„Forum per tasti“ Akadémia umení v B. Bystrici (2014)

Prednášky v zahraničí:
1998 „Slovenská klavírna tvorba v XX. storočí“ – súťaž „Premio Valentino Bucchi“ Rím, Taliansko
2005 „Cantabile v klavírnej hre“ Metodické dni na JAMU  Brno
2008 „E. Suchoň a slovenská hudba“ – Nova Southeastern University of Miami na Floride, USA
2009 „Problematika pedalizácie v klavírnej hre“ Metodické dni na Konzervatóriu  Brno
2011 „Legato v klavírnej hre“ Metodické dni na Konzervatóriu Brno
2012 „Well inspired Liszt“ Metodické dni na Konzervatóriu Brno

Grantová činnosť
2005 Grant Ministerstva školstva SR – Inovácia výučbových priestorov na Hudobnej a tanečnej fakulte – unikátny hud. nástroj  – klavír zn. Yamaha
2010 Grant Ministerstva kultúry venovaný 200. výročiu narodenia F. Chopina „Chopin a my“ zameraný na kontakt a odborné aktivity umeleckých škôl všetkých stupňov

Ďalšia činnosť
od 1998 do 2009 – člen Predstavenstva Spolku koncertných umelcov
od 2002 do 2009 – člen Festivalového výboru Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline
od 2005 – predseda občianskeho združenia „Hudobná dvorana“ pri HTF VŠMU Bratislava
od 2006 do 2010 – člen odbornej komisie Grantového systému Ministerstva kultúry SR
od 2007 – člen Komisie koncertných umelcov Hudobného fondu


⬅︎