Stacks Image 808

doc. Svetlana Waradzinová
prorektorka pre zahraničie a styk s verejnosťou.


Výrazná predstaviteľka nastupujúcej strednej generácie divadelných dramaturgov a manažérov, absolventka divadelnej dramaturgie na DF VŠMU a postgraduálneho štúdia manažmentu umenia a kultúrnej politiky na Goldsmiths College London University vo Veľkej Británii, charakterizovaná širokým záberom tvorby, ktorá zahŕňa tradičné divadelné projekty, alternatívne divadelné formy, autorské projekty a výskumné projekty kultúrnej politiky a administrácie umenia, autorka a spoluautorka niekoľkých projektov manažmentu kultúry a koncepcií marketingových stratégií pre rôzne slovenské kultúrne inštitúcie. V pedagogickej práci reprezentuje inovatívne prístupy predovšetkým v oblasti manažmentu a administrácie umenia. Zapojená do viacerých domácich aj medzinárodných aktivít, súvisiacich s manažmentom umenia a meraním výkonnosti umeleckých projektov.
Na DF VŠMU pracuje od r. 1999.

Umelecká a produkčná činnosť (výber)
– Michal Walczak – Pieskovisko, dramaturgicko–manažérsky koncept, Stromy, združenie pre nezávislé divadlo, r: Ján Štrbák, 9.3.2007
– Tankred Dorst – Ja, Feuerbach, preklad a dramaturgia, Štúdio L&S, r: Jakub Nvota 13.4.2007
– Marguerite Durasová – India Song, dramaturgická spolupráca, Divadlo Aréna, r: Hans Hollmann, 10. 2007
– Eugéne Labiche – Najšťastnejší z troch, dramaturgia premiéra: 08/02/2008 v Štúdiu L+S
– Michal Walczak – Prvýkrát produkcia premiéra: 25/04/2008 v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave
– Magdaléna Kožená, Koncert „Když mně stará matka“, ideový koncept a produkcia, Slovenská filharmónia Bratislava, 2. 11. 2008
– České centra Praha, Noc literatury, dramaturgia, České centrum Bratislava, 2009–2011
– EuroCreative Space, ideový koncept, dramaturgia, produkcia, Festival Pohoda Trenčín, v spolupráci s ZEK SR
– William Douglas Hume, Rybárik kráľovský, dramaturgia, Štúdio L&S Bratislava, 3. 10. 2009
– Michal Walczak, Prvýkrát, produkcia, Stromy, združenie pre nezávislé divadlo v divadle Meteorit, 25. 10. 2009
– Noc výskumníkov, autorka konceptu eventu pre verejnosť, autorka scenára, dramaturgie, réžia hlavného podujatia, SOVVA, 2009 – 2015
– Rímske hry, autorka námetu, scenára a dramaturgie, pedagogické vedenie, Mestské múzeum, 11. september 2010
– Jean Luc Lagarce – Som doma a čakám, že príde dážď, produkcia, MD Žilina, 18.11.2012
– Istropolitana Projekt 2008, 2010, 2012, 2014 – medzinárodný festival divadelných škôl, producentská dramaturgia festivalu, riaditeľka festivalu

Publikačná činnosť (výber)
CED Waradzinová, Svetlana: preklad Tankred Dorst – Ja, Feuerbach
EDI Waradzinová, Svetlana: India Song – Hlas túžby a bolesti. In: Domino č. 42. ISSN 1335– 4426
BDF Waradzinová, Svetlana: Scéna dvadsiatnikov. In: Domino č. 43 ISSN 1335–4426
BDF Waradzinová, Svetlana: Divadelné festivaly. In: Domino č. 39 ISSN 1335–4426
FAI Urblíková, Natália (10%); Waradzinová, Svetlana (50%); Stranovská, Zuzana (30%); Chriašteľová, Daria (5%); Duchová, Zuzana (5%): Kultúra. Ako financovať projekty. 2011
FAI Pašuthová, Zdenka (40%); Waradzinová, Svetlana (40%); Mrvová, Zuzana (10%); Szemzö, Viktor (10%): Divadlo BA!. 2010
BDF WARADZINOVÁ Svetlana . Kultúrna diplomacia. In: KØD, 2011, roč. 5, č. 4 (apríl), s. 25–29. ISSN 1337–1800.
BBA WARADZINOVÁ, Svetlana (50%) – ŠMATLÁK, Martin. Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Country Profile Slovakia. Council of Europe/ERICarts 2011. 83 s. Dostupné on–line: http://www.culturalpolicies.net/web/slovakia.php

Členstvo k komisiách a výboroch
Členka výkonného výboru ENCATC v Bruseli, Belgicko (www.encatc.org)
Členka Hodnotíci komise Registra uměleckých výsledků uměleckých skol v ČR, Praha, ČR
Oponentka projektov FRVŠ ČR (Fond rozvoja vysokých škol)
Podpredsedníčka Komisie pre kultúru, SK UNESCO
Členka výberovej komisie ECOC 2006 (Európske hlavné mesto kultúry SR, FR), Bratislava, SR
Členka Sektorovej rady Kultúra a vydavateľstvo, Národná sústava povolaní, Národná sústava kvalifikácií, MK SR, Bratislava, SR
Členka pracovnej skupiny expertov pre  Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, MK SR, Bratislava, SR

Členstvo v redakciách odborných časopisov
Creative and Knowledge Society, International Scientific Journal, ISSN: 1338 – 4465 (print version), ISSN: 1338 – 5283 (electronic version), Owner: Bratislava Academy Society – Pan–European University n.o.
ENCATC Journal of Cultural Management and Policy, ISSN: 2224–2554, Owner: ENCATC Brussels


⬅︎