Vedecká a umelecká rada VŠMU v Bratislave


Predseda:
doc. Mgr. art. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU

Členovia:
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.

dekanka HTF VŠMU

prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU

doc. Juraj Letenay
dekan DF VŠMU

prof. Mgr. art. Daniel Buranovský, ArtD.
prorektor VŠMU pre rozvoj, umeleckú činnosť a výskum

Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD.
prorektor VŠMU pre vzdelávanie

doc. Svetlana Waradzinová
prorektorka VŠMU pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovú činnosť

prof. Ida Černecká
vedúca Katedry klávesových nástrojov HTF VŠMU

prof. Ľubomír Vajdička
vedúci Katedry dramaturgie a réžie DF VŠMU

prof. Mgr. Marek Leščák, ArtD.
profesor Ateliéru scenáristickej tvorby FTF VŠMU

doc. Jozef Hošek, ArtD.
prodekan pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť HTF VŠMU

doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.
vedúca Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU

Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD.
prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť DF VŠMU

Externí členovia:
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor VŠVU v Bratislave

doc. Jan Hančil
rektor AMU Praha

prof. Zuzana Martináková, PhD.
muzikologička, HUAJA Banská Štiavnica

Nora Gallovičová
baletka, tanečná pedagogička, baletná majsterka – SND Bratislava

Viliam Klimáček
dramatik, básnik, prozaik, režisér, scenárista – Bratislava

Rastislav Štúr
hlavný dirigent SND, stály hosťujúci dirigent SF – Bratislava


Rokovaci poradok VUR VSMU
súbor na stiahnutie – pdf

Zápisnice

ur_30_03_09

ur_07_12-09

ur_26_04_10

ur_25_10_10