Untitled Document

Knižničný a výpožičný poriadokCenník poplatkov a služieb

Stiahnite si PDF


Predmet Kat. používateľa

Poplatok v eurách

REGISTRÁCIA
Registrácia používateľa A, B bezplatne
Registrácia používateľa C 3,00
Vystavenie preukazu používateľa C 5,00
Predĺženie registrácie A, B bezplatne
Predĺženie registrácie C 3,00
Vyhotovenie duplicitného preukazu používateľa A, B, C 4,00
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY
Jednorázová rešerš z externých databáz A, B bezplatne
Priebežná rešerš (1 rok) A, B bezplatne
Jednorázová rešerš z externých databáz C 9,00
Priebežná rešerš (1 rok) C 18,00
Príplatok za expresné vypracovanie rešerše A, B, C 4,00
INÉ SLUŽBY
Čiernobiela tlač (PC, USB, externý disk), formát A 4 (max20 strán) B, C 0,05 / 1 strana
Väzba strunová, plastová B, C 5,00
Oznámenie o skončení výpožičnej lehoty SMS A, B, C bezplatne
Oznámenie o upomienke SMS alebo e-mailom B, C 0,30
SANKČNÉ POPLATKY
1.upomienka – absenčná výpožička B, C 1,00 / za každý titul
2.upomienka – absenčná výpožička B, C 1,50 / za každý titul
3.upomienka – absenčná výpožička B, C 2,00 / za každý titul
Riaditeľská upomienka, pokus o zmier B, C 5,00 / za každý titul +p.*
1.upomienka – krátkodobá absenčná výpožička B, C 1,00 / za každý titul
2.upomienka – krátkodobá absenčná výpožička B, C 1,50 / za každý titul
3.upomienka – krátkodobá absenčná výpožička B, C 2,00/za každý titul
Riaditeľská upomienka, pokus o zmier B, C 5,00 / za každý titul + p.*
Poškodenie čiarového kódu B, C 2,00
Knihovnícke spracovanie strateného dokumentu B, C 5,00

*poštovné

Platný od 02.09.2015