Untitled Document

Elektronické informačné zdrojeE-knihy

http://ebooks.adelaide.edu.au – zbierka e-kníh z rôznych vedných odborov; asi 1 500 diel klasickej literatúry, vedy a techniky

http://openlibrary.org - voľne prístupné knihy v oblasti humanitných a spoločenských vied

http://www.oapen.org/home – voľne prístupné knihy z oblasti humanitných a spoločenských vied

http://texty.citanka.cz – projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov

http://omacl.org – zbierka najvýznamnejších literárnych diel klasickej a stredovekej literatúry

http://librivox.org – portál sprístupňujúci audionahrávky kníh v rozličných jazykoch. Ponúka aj možnosť rozširovania ponuky audiokníh nahraním vlastnej nahrávky a jej nekomerčným sprístupnením verejnosti

http://zlatyfond.sme.sk – digitalizovaná zbierka diel klasikov slovenskej literatúry

www.bibliomania.com – voľne dostupná literatúra s viac než 2000 textov

www.mlp.cz/karelcapek - diela Karla Čapka k stiahnutiu digitálny archív

www.palmknihy.cz – distribúcia elektronických kníh

www.antikvariatik.sk – antikvariát kníh

www.gutenberg.org - plné texty, obsahuje náučnú literatúru, literatúru a historické tlače. Literatúra cca v 50 jazykoch. Možnosť vyhľadávať podľa autorov, názvov aj v plných textoch.

www.wdl.org – svetová digitálna knižnica – členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedených odborov, druhov dokumentu a inštitúcií, v ktorých sa digitalizovaný dokument nachádza

www.fullbooks.com – krásna literatúra, plné texty kníh abecedne zoradené podľa názvu

www.classicreader.com – krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa žánrov

http://infomotions.com – krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa autora, názvu

www.klasici.sk – plnotextová on-line internetová knižnica digitálnych diel v slovenskom jazyku – slovenskí klasici, rozprávky, nové diela

www.rajknih.sk – najnovšie a klasické e-knihy

www.books.google.com – milióny kníh od vydavateľstiev z celého sveta

http://openlibrary.org – vyše 5 000 titulov plných textov kníh a časopisov. Obsahuje aj tituly z 18. a 19. Storočia

www.harrold.org – plné text kníh a časopisov zo všetkých vedných odborov, odkazy na množstvo iných databáz. Okrem iného obsahuje dokumenty k dejinám literatúry, jazykovedy, umenia, histórie, geografie, ale aj literatúru k dejinám písma, knižnej literatúry, historické dokumenty, náboženstvo, beletria...

www.thefreelibrary.com – fulltextová databáza zo všetkých vedných odborov