Untitled Document

Elektronické informačné zdrojeHudba, tanec, divadlo a dejiny umenia

http://mus.jib.cz – prístup k informačným zdrojom v oblasti hudby

http://vis.idu.cz – virtuálna študovňa z oblasti divadla

http://the-artists.org – umelecký slovník z oblasti sochárstva a fotografie; od r. 1 900, vrátane biografií a článkov

http://artlex.com – slovník pre umelcov, zberateľov, študentov a pedagógov z umeleckej produkcie, kritika, história, estetika a vzdelávanie

www.classical.net – viac než 5 000 klasických predstavení od rôznych hudobných skladateľov

www.classicalarchives.com – umožňuje sťahovanie klasickej hudby súborov vo formáte MIDI

www.8notes.com – bezplatné sťahovanie notových materiálov

www.freesheetmusic.net – táto stránka poskytuje žánrovo rozmanitejšie hudobniny, avšak len oveľa obmedzenejší výber skladieb, na druhej strane však tu možno získať nielen partitúru, ale aj jednotlivé party

www.free-scores.com – moderné, klasické noty pre všetky hudobné nástroje; platforma pre skladateľov, aranžérov a vydavateľov

www.sheetmusicarchive.net – obrovská zbierka viac ako 22 000 diel klasickej hudby s viac ako 100 000 stránok hudobnín

www.naxos.com – databáza klasickej hudby, ktorá obsahuje takmer 40 000 CD s viac než 562 100 skladbami. Nájdeme tu cez 700 operných diel, slovníček hudobných pojmov, rozbory skladieb a mnoho ďalších

www.musicweb-international.com – slovník hudobných skladateľov

http://www.zonicweb.net/music/musictechnologydictionary.htm - slovník hudobných technológií

www.humanart.cz – výrazový slovník z oblasti fotografie, výtvarného umenia, hudby a literatúry

www.musical.cz – muzikálový slovník

www.ceskyhudebnislovnik.cz – slovník českej hudobnej kultúry

www.classical.dj – klasické hudobné pojmy v anglickom jazyku

http://dme.mozarteum.at – notové listy Mozartových skladieb

www.classiclive.com – internetový portál symfonických orchestrov

www.musica.cz – český muzikálový server

www.hc.sk – portál Hudobné centrum v Bratislave

www.reviel.net – veľkoobchod a maloobchod s hudobnými nástrojmi, ozvučovacou, svetelnou a DJ technikou

www.jan-cikker.org – informácie o živote a diele slovenského skladateľa

www.bach.mysteria.cz – významný hudobný skladateľ 18. stor. J. S. Bach

www.jsbach.org – domovská stránka J. S. Bacha

www.baroquemusic.org – portál o barokovej hudbe

www.musicandhistory.com – hudobná história v kontexte svetových udalostí

http://musicdownloads.alexanderstreet.com/promo/ - každé 2 týždne voľne dostupné dielo klasickej hudby z databázy „Classical Music Library“

www.eurodancehits.com – tanečný slovník

www.artmuseum.cz – celosvetová databáza umeleckých smerov, autorov, múzeí a galérií

www.wikiart.org – encyklopédia umeleckých diel

www.amaterskedivadlo.cz – databáza českého amatérskeho divadla

www.digizone.cz – slovník pojmov z oblasti televízie a digitálneho vysielania

www.artcyclopedia.com – encyklopédia umeleckých diel

www.ceadata.eu – on-line databáza výtvarného umenia a kultúry povojnovej strednej Európy

www.googleartproject.com – 17 popredných galérií výtvarného umenia v 9 krajinách sveta