Untitled Document

Elektronické informačné zdrojeKatalógy knižníc

Slovenská národná knižnica
http://www.snk.sk/sk/katalogy/hlavne-katalogy/online-snk.html

Univerzitná knižnica Bratislava
http://www.ulib.sk/sk/katalogy/

Centrum vedecko-technických informácií SR
http://www.cvtisr.sk/

Slovenská pedagogická knižnica
http://www.spgk.sk/?katalogy-1

Slovenský filmový ústav
http://www.sfu.sk/

Divadelný ústav Bratislava
http://www.theatre.sk/sk/sluzby-2/kniznica/