Untitled Document

Kontakt

Riaditeľka Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU
Mgr. Ingrid Barteková
Tel.: + 421 2 5930 3515
E-mail: bartekova@vsmu.sk

Adresa:
Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU
Zochova 1
813 01 Bratislava
(prízemie vľavo)

Tel.: + 421 2 5930 3518
E-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk