Untitled Document

Konto používateľa - návod

Konto používateľa je účet používateľa, v ktorom môžete spravovať vlastné výpožičky, objednávky, rezervácie, predlžovať výpožičné lehoty, prezerať predchádzajúce výpožičky, poplatky a zmeniť osobné údaje. Konto používateľa nájdete na stránke VŠMU www.vsmu.sk v podsekcii knižnica. Pre jednoduchšie nastavenie do on-line katalógu nastavte kurzor na adresu a kliknite CTRL + kliknúť ľavým tlačidlom myši http://193.87.13.61/opac

Takto vyzerá úvodná stránka nášho on-line katalógu.

Vyhľadávať môžete aj bez prihlásenia do svojho konta používateľa. Pre zadanie rezervácie dokumentov, predĺženia výpožičnej lehoty alebo objednávky musíte byť prihlásený!

Prihlásenie sa na konto používateľa

Nastavte sa na riadok „Prihlásenie na konto používateľa“ a vyplňte údaje (aj s diakritikou): Priezvisko, Meno, Číslo čitateľského preukazu v tvare Č0XXXX alebo preukazu ISIC/ITIC číslo čipu.

Vyhľadávanie dokumentov

Jednoduché vyhľadávanie

Po kliknutí na tento spôsob vyhľadávania môžete hľadať slovo, frázu, všetky slová, ktoré ste do riadku napísali, ak neviete, aký tvar slova je použitý v katalógu, môžete použiť * (hviezdičku). Vyhľadáte všetky tvary slova kdekoľvek sa v zázname nachádza napr. mest*(mesto, mestá, měst, mestský, mestská, mestské...atď.). Ak potvrdíte vyhľadávanie ukážu sa záznamy o vyhľadaných dokumentoch.

Rozšírené vyhľadanie (všetky databázy)

 • Výber databázy môžete zmeniť podľa toho, v ktorej konkrétnej databáze chcete vyhľadávať (hudobniny, knihy, atď.) Ak si nevyberiete nič, automaticky sa vyhľadáva v celom katalógu.
 • Vyhľadávanie podľa priezviska autora dokumentu alebo názvu dokumentu, prípadne kľúčového slova. Pozor, ak neviete presne v akom tvare je slovo v názve, je jednoduché hľadanie lepšou alternatívou.

Pre jednoduché aj rozšírené vyhľadávanie platí
Ak potvrdíte vyhľadávanie, ukážu sa záznamy vyhľadaných dokumentov. Ak chcete vidieť celý záznam dokumentu, kliknite na jeho názov. Tu vidíte, či je dokument požičaný alebo voľne prístupný. Môžete zadať rezerváciu, ak sú všetky dokumenty požičané, alebo objednávku, ak je voľne prístupný aspoň jeden exemplár daného dokumentu.

Po skončení práce s kontom používateľa sa nezabudnite odhlásiť v pravom hornom rohu!

Pri objednávke, rezervácii dokumentu alebo prolongácii jeho výpožičnej lehoty cez konto používateľa si pozorne prečítajte doleuvedené základné zásady a pravidlá výpožičných služieb.

ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje nasledujúce druhy výpožičných služieb:

 • absenčná výpožička – výpožička na 30 kalendárnych dní,
 • krátkodobá absenčná výpožička – výpožička na dobu 7 kalendárnych dní, vzťahuje sa najmä na periodiká.
 • prezenčná výpožička+ - výpožička v priestoroch mediatéky ÚK a ŠIS VŠMU, absenčne je možné dokument vypožičať po dobu 24 hodín (noc/víkend/sviatok); dokument musí byť vrátený do stanovenej hodiny nasledujúceho pracovného dňa,
 • prezenčná výpožička – výpožička v priestoroch študovne,
 • stála výpožička – dokument sa požičiava na určitú dobu, spravidla 1 – 3 roky (ide najmä o literatúru zakúpenú z grantov, dary apod.).

Predlžovanie výpožičnej lehoty:

 • predlžovať sa dajú dokumenty najskôr 5 dní pred ukončením výpožičnej lehoty,
 • výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa pred jej uplynutím predĺžiť najviac dvakrát po štyroch týždňoch (cez konto používateľa, e-mailom, telefonicky, osobne),
 • predĺžiť výpožičnú lehotu dokumentu nie je možné, ak je daný dokument rezervovaný, používateľ dostal už 2. upomienku (sms, e-mailom), v dôsledku čoho jeho prístup k službám je zablokovaný,
 • skrátená výpožičná lehota alebo výpožičná lehota dohodnutá s pracovníkom knižnice niektorých dokumentov, je bližšie špecifikovaná v KNIŽNIČNOM A VÝPOŽIČNOM PORIADKU ÚK a ŠIS VŠMU.

V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete počas otváracích hodín obrátiť na pracovníkov knižnice telefonicky, mailom alebo osobne.

Knižnično-informačný systém DaWinci je od 2. 9. 2015 v skúšobnej prevádzke. Veríme, že ako naším používateľom, tak aj nám, pracovníkom knižnice, pomôže v našej spoločnej práci.

Kontakt: Tel. 02 59 30 35 18 (výpožičné služby), e-mail kniznicavsmu@vsmu.sk

Stiahnite si návod v PDF