Untitled Document

Elektronické informačné zdrojeLicencované EIZ

Databázové kolekcie sú sprístupňované v rámci realizácie národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja (NISPEZ). Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

SpringerLink

Abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 43 618 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné a spoločenské vedy.
Prístup do databázy (lokálny prístup): www.infozdroje.sk

Gale Virtual Reference Library

Obsahuje informácie z plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, 80 zväzkov neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií.
Prístup do databázy (lokálny prístup): www.infozdroje.sk

EBSCOhost

Kolekcia 15 databáz pokrýva oblasť prírodných, spoločenských a ekonomických vied. Celkovo sa v týchto databázach nachádza 19 817 plnotextových časopisov. Databáza je sprístupnená pomocou Slovenskej národnej knižnice www.snk.sk, ktorá nakupuje databázy ako národnú licenciu. Do databázy EBSCO vstupujeme kliknutím na hyperlinku „EBSCOhost Web“, ktorá sa zobrazí na úvodnej stránke.

Výber zo zoznam EBSCO databáz:

  • Academic Search Complete – najväčšia svetová multidisciplinárna databáza, ktorá obsahuje okolo 5 000 titulov časopisov s plnými textami článkov
  • Business Source Premier
  • Humanities Intermational Complete
  • ERIC
  • Library, Information Science & Technology Abstracts
  • Newspaper Source
  • Teacher Reference Center

Prístup do databázy: http://search.ebscohost.com

Scientia.sk

- vyhľadávací portál pre vedu a výskum

Tento portál umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch (licencovaných aj voľne dostupných databáz), ktoré sú orientované na oblasť výskumu a vývoja. Prístup do databázy: http://scientia.cvtisr.sk