Untitled Document

Mediatéka

Služby mediatéky môže využívať každý používateľ s platným čitateľským preukazom alebo ISIC preukazom.


Fond

Je určený predovšetkým pedagógom a študentom školy na vzdelávacie účely. Fond mediatéky tvorí takmer 11 300 audiovizuálnych dokumentov (gramoplatne, magnetofónové kazety, videokazety, CD, DVD). Najstaršie nahrávky sú z polovice minulého storočia. Základ fondu tvoria hudobné nahrávky, v menšom zastúpení sú záznamy divadelných predstavení, poézie, filmov či tanečného umenia.

Vyhľadávanie

Časť fondu je spracovaná elektronicky. Audiovizuálne dokumenty sú spracovávané analyticky, to znamená, že každá skladba na CD, či inom nosiči má svoj samostatný záznam. Databáza obsahuje viac ako 18 360 záznamov. Prístup do on-line katalógu nájdete na stránke http://193.87.13.61/opac

Tu si môžete prostredníctvom svojho „Konta používateľa“ objednať / rezervovať požadovaný titul.


Fond mediatéky je v on-line katalógu označený ako El. a AV dokumenty v pravej lište rozšíreného vyhľadávania.


V rozšírenom hľadaní je možnosť zadať si kritérium vyhľadávania podľa signatúry. Tá označuje, na akom nosiči sa daná skladba nachádza

začiatok signatúry - zvukový nosič
SGV, DGV, DGM, QV - gramoplatne
GCD - CD
MK, DMK - magnetofónové kazety
DVD - DVD
VDK - videokazety
CDR - CD-ROM

Kompletný katalóg je v lístkovej forme.

Služby

Digitalizácia gramoplatní

Snaha uchovať nahrávky v čo najlepšej kvalite a chrániť fond pred poškodením bola hlavným dôvodom digitalizácie. V súčasnosti je zdigitalizovaných viac ako 420 gramoplatní. Používatelia ich majú k dispozícii buď na CD alebo diskovom poli sprístupnenom z počítačov v mediatéke. (obr. 5) Je tak na ich rozhodnutí, či dajú prednosť pôvodnému zvuku a kvalite na gramoplatni, alebo jednoduchšej obsluhe a rýchlejšiemu vyhľadaniu konkrétnej skladby, či jej časti v digitálnej forme.

Zoznam zdigitalizovaných platní (súbor .xlsx na stiahnutie)

V prípade, že budete potrebovať na prednáškach odprezentovať nejakú hudobnú ukážku a potrebujete ju v digitálnej podobe, je potrebné pracovníčke mediatéky predložiť v dostatočnom časovom predstihu (cca 2 týždne), požiadavku na jej zdigitalizovanie.

Technické vybavenie

V mediatéke je 6 boxov, z ktorých sa dá priamo počúvať hudba, pozerať záznamy z DVD, či pracovať na počítačoch. Používatelia majú k dispozícii 4 gramofóny, 2 magnetofóny, 1 videoprehrávač, 2 CD prehrávače, 1 audiovežu a 2 počítače s pripojením na internet a možnosťou prehrávania CD a DVD.

Výpožičná doba

Výpožičná doba
Pondelok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Utorok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Streda: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 18.00
Štvrtok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00
Piatok: 8.30 – 12.00 / 12.30 – 14.00

Kontakt: Tel. 02/59 303 517, E-mail: ticha@vsmu.sk