Untitled Document

Návrhový lístok na kúpu

Stiahnite si PDF


Návrh na zakúpenie dokumentu do knižničného fondu ústrednej knižnice a ŠIS VŠMU

Kontaktné údaje

Meno, Priezvisko, Titul

Navrhovaný titul dokumentu

Názov

Autor

Rok vydania

Vydavateľstvo

Miesto vydania

Forma dokumentu: napr. kniha / notový dokument / periodikum / CD / DVD / iná

Fakulta, katedra, ateliérKontakt: E-mail eceryova@vsmu.sk, Tel. č.: 02/59 303 532