Untitled Document

On-line katalóg

Online Public Access Catalog (OPAC) – je služba systému, ktorá umožňuje širokému okruhu používateľov pomocou webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Opera) prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly z databázy dokumentov knižnice. Modul OPAC je prepojený s výpožičným systémom.

OPAC ponúka používateľom kombinované vyhľadávanie relačnej databázy s moderným fulltextovým vyhľadávaním. Pracuje na základe intuitívneho vyhľadávania podľa jednoduchého slova alebo zloženého, voľne tvorivého výrazu a full textového vyhľadávania s prístupom k plným textom. Súčasťou vyhľadávania je aj fazetové vyhľadávanie. On-line katalóg umožňuje vyhľadávať podľa knižnicou definovaných kritérií, na pomoc slúži hľadanie podľa autority, hesla, na základe výberu slova zo stromu tematických hesiel – tezauru či zo search cloud (zhluku hľadaných slov).

On-line katalóg - prístup používateľov do OPAC a katalógu