Kontakt na odborné pracoviská Ústrednej knižnice a študijnoinformačného strediska VŠMU.

Riaditeľka: Mgr. Ingrid Barteková

bartekova(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 15

Oddelenie budovania knižničných fondov

Lívia Ečeryová

eceryova(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 32

Ľudmila Popíková

popikova(et)vsmu.sk

Gabriela Chrvalová – evidencia publikačnej činnosti

chrvalova(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 28

Mgr, Ľubica Rašlová – evidencia umeleckej činnosti

raslova(et)vsmu.sk

telefón: 59 3014 18


Organizačné útvary oddelenia knižnično-informačných služieb

Požičovňa

Mária Zemešová

zemesova@vsmu.sk

Študovňa periodík

Alžbeta Procházková

prochazkova(et)vsmu.sk

telefón: 5930 35 19

Informatická študovňa

Mgr. Lucia Ácsová

acsova(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 13

Mediatéka

Iveta Tichá

ticha(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 17


PhDr. Tatiana Žáryová

zaryova(et)vsmu.sk

telefón: 59 30 35 12