Untitled Document

Základné informácieSlužby knižnice

Základné služby

 • výpožičné služby (prezenčné, absenčné)
 • elektronické služby
 • poskytovanie ústnych bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • reprografické služby

Špeciálne služby

 • poskytovanie písomných bibliografických, faktografických a referenčných informácií
 • rešeršné služby
 • elektronické rešeršné služby
 • špeciálne elektronické služby (najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice)
 • elektronické referenčné služby
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS)
 • medzinárodná knižničná výpožičná služba (MMVS)