Untitled Document

Užitočné linky

www.tichoaspol.sk – komorné divadlo

www.navstevnik.sk – kultúrne podujatia v rezorte kultúry

www.bkis.sk – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

www.podujatie.sk – portál s kultúrnymi podujatiami

www.klapka.sk – predajňa Slovenského filmového ústavu

www.film.sk – mesačník o filmovom dianí na Slovensku

www.theatre.sk – Divadelný ústav Bratislava

www.dikda.sk – Digitálna knižnica a digitálny archív

www.kultura.sme.sk – web-stánky o kultúre (film, hudba, divadlo)

www.infolib.sk – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

www.itnews.sk– spravodajstvo z rôznych častí informačných technológií

www.ikaros.cz – elektronický časopis o informačnej spoločnosti

www.bamac.sk – produkčná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti televíznej a filmovej produkcie

www.literarnyklub.sk – informácie z aktuálneho diania na literárnej scéne, publikuje diela a video denníky slovenských spisovateľov, archivuje množstvo fotografií a článkov o súčasnej literatúre

www.mojakultura.sk – informovanie o kultúrnom dianí na Slovensku v oblasti divadla, hudby a vizuálneho umenia

www.artsjournal.com – časopis o umení a kultúrnej publicistike

www.dlib.org – elektronický časopis zameraný na výskum a vývoj digitálnych knižníc

www.workspaceeurope.sk - portál pre vysokoškolských študentov, ktorí chcú začať budovať svoju kariéru už počas štúdia

www.loutkar.eu – najstarší bábkarsky odborný časopis

SLOVNÍKY, ENCYKLOPÉDIE

www.slovnikcudzichslov.eu – slovník cudzích slov

http://slovniky.lingea.sk – prekladové slovníky

www.litcentrum.sk – literárne informačné centrum

www.wdl.org – svetová digitálna knižnica – členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedených odborov, druhov dokumentu a inštitúcií, v ktorých sa digitalizovaný dokument nachádza