Odborová organizácia na VŠMUKolektívna zmluva 2017
súbor na sriahnutie – pdf

Dodatok č. 1 ku Kolektivnej zmluve
súbor na sriahnutie – doc

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
Súbor na stiahnutie - pdf


Kolektívna zmluva 2016
súbor na sriahnutie – doc


Kolektívna zmluva 2015
súbor na sriahnutie – pdf


Kolektívna zmluva 2014
súbor na sriahnutie – pdf
Dodatok ku kolektívnej zmluve
súbor na sriahnutie – pdf


Kolektívna zmluva 2013
súbor na sriahnutie – pdf


Kolektívna zmluva 2012

súbor na sriahnutie – pdfKolektívna zmluva 2011
súbor na sriahnutie – pdf
Dodatok č.1 ku KZ VSMU 2011.
súbor na sriahnutie – pdfKolektívna zmluva 2010
súbor na sriahnutie – pdfKolektívna zmluva 2009
súbor na sriahnutie – pdf
Dodatok ku kolektívnej zmluve 2009
súbor na sriahnutie – pdf