Vysoká škola múzických umení v Bratislave

ROKOVACÍ PORIADOK Akademického senátu VŠMU

rokovaci_poriadok_AS-VSMU.pdf