ZÁSADY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠMU


zasady-volieb-do-AS-VSMU-definitivny-zo-4-maja.pdf