2015

Uznesenia z rokovania AS 21. 10. 2015
stiahni pdf

zvuk-2
Zvukový záznam z rokovania AS 21. 10. 2015

Verejná vzhláška o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS VŠMU za komoru učitešov HTF VŠMU
stiahni pdf

Majetkové priznanie rektorky VŠMU, doc. Heinzovej
majetkové priznanie
daňové priznanie
Uznesenie z rokovania AS VŠMU, dňa 12.5.2015
Správa o činnosti AS VŠMU za obdobie mandátu 18.3. – 31.12. 2014

zvuk
Nahrávka zo zasadnutia konaného dňa 12.5.2015.
ZÁPISNICA č. 3 z rokovania AS VŠMU, dňa 12.5.2015

zvuk
Nahrávka z voľby rektora/ky

ZÁPISNICA č. 2 z rokovania AS VŠMU, dňa 23.4.2015

zvuk
nahrávka_10-2-2015.mp3
ZÁPISNICA z rokovania AS VŠMU, dňa 10. 2. 2015


2014

zvuk
nahrávka 16. 12. 2014

ZÁPISNICA č. 5 z rokovania AS VŠMU, dňa 16.12.2014

ZÁPISNICA č. 4 z rokovania AS VŠMU, dňa 3.12.2014

zvuk
nahrávka 3. 12. 2014

ZÁPISNICA č. 4 z rokovania AS VŠMU, dňa 10. 9. 2014

Uznesenia z rokovania AS VŠMU, dňa 12.5.2014

ZÁPISNICA č. 3 z rokovania AS VŠMU, dňa 28.4.2014


Zápisnica 3/2014 z 3. zasadnutia AS VŠMU z zo 14. 4. 2014
Zápisnica 2/2014 z 2. zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU zo dňa 27. 3. 2014


Zápisnica zo zasadnutia odstupujúceho a novozvoleného senátu AS VŠMU z 19.3.2014

Správa o činnosti AS VŠMU za obdobie mandátu 18.3. 2010 – 18.3. 2014
novy_statut_vsmu_23_10_2013.pdf
záverečné strany
Registrácia štatútu
organizácia VŠMU


Zapisnica AS z pokračovania mimoriadneho zasadnutia 7.3.2014.pdf
Zapisnica AS č. 15 zo dňa 7.3. 2014.pdf
Zapisnica AS z pokračovania mimoriadneho zasadnutia 3.3.2014.pdf
Zapisnica AS č. 14 zo dňa 3.3. 2014.pdf
Zápisnica č. 13 zo zasadania AS VŠMU 10. 2. 2014
Zápisnica č. 12 zo zasadania AS VŠMU 3. 2. 2014

2013
Zápisnica z mimoriadneho zasadania AS VŠMU 23. 10. 2013
Zápisnica č. 11 zo zasadania AS VŠMU 16.12.2013.pdf
Zápisnica č. 10 zo zasadania AS VŠMU, dňa 27.novembra 2013
Zápisnica č. 9 zo zasadania AS VŠMU, dňa 19.novembra 2013
Zápisnica č. 8 z pokračujúceho zasadania AS VŠMU, dňa 23. októbra 2013
Zápisnica č. 6 -z pokračujúceho zasadania AS VŠMU, dňa 15. októbra 2013
Zápisnica č.5 z pokračujúceho zasadania AS VŠMU, dňa 7. októbra 2013
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 30. septembra 2013
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 20. mája 2013
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 13. mája 2013
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 18. marca 2013
2012
Zápisnica č. 4 Zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 21. mája 2012
Zápisnica č. 3 Zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 16. mája 2012
Zápisnica č. 2 Z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 16. mája 2012
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 12. marca 2012
2011
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 27. novembra 2011
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 17. októbra 2011
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 9. mája 2011
Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie Akademického senátu VŠMU dňa 18.4.2011.
Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 11. apríla 2011
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia Akademického senátu VŠMU, konaného dňa 4. apríla 2011