Tlačívá a žiadanky1) REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST – FAKTÚRY
stiahni rtf
stiahni pdf

2) REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST – DROBNÝ NÁKUP
stiahni rtf
stiahni pdf

4) REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST – SLUŽOBNÉ CESTY
stiahni rtf
stiahni pdf

6) REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST – ZMLUVY
stiahni rtf
stiahni pdf

7/ REALIZAČNÝ KONTROLNÝ LIST (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, autorský honorár, licenčná zmluva)
stiahni rtf
stiahni pdfDoklad o zúčtovaní drobného nákupu
stiahni rtf
stiahni pdf

Rozpis položiek na zúčtovanie
stiahni xls
stiahni pdf

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
stiahni rtf
stiahni pdf

Žiadanka na vystavenie objednávky
stiahni rtf
stiahni pdf

Žiadanka na ubytovanie v Ubytovacom zariadení VŠMU stiahni
stiahni rtf
stiahni pdf