PROGRAM ERASMUS + (2014 – 2020)


Program Erasmus, ako sme ho poznali v predchádzajúcich rokoch, pokračuje od januára 2014 pod názvom Erasmus plus. Nový program Európskej únie kombinuje všetky súčasné schémy financovania EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink
a program spolupráce s priemyselnými krajinami). Po prvý raz tiež zavádza podporu pre šport.
Program Erasmus plus v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je koncipovaný ako 7-ročný program a kladie si za cieľ podporiť možnosti štúdia a získanie pracovných skúseností, alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
Viac

Erasmus charta VŠMU
(súbor pdf)

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie umožňuje VŠMU zapojiť sa do aktivít programu Erasmus +. Charta má platnosť 7 rokov.

Erasmus Policy Statement
(súbor PDF)

PROGRAM ERASMUS + (2014 - 2020)

Identifikácia VŠMU v programe Erasmus +

Erasmus kód: SK BRATISL 05
PIC CODE
: 949 678 210
Participant Identification Code - je identifikačný kód inštitúcie, ktorá je zapojená do programu Erasmus+, či už ako žiadateľ alebo partner v projekte.
Ide o jedinečné identifikačné číslo a každá inštitúcia môže mať pridelené len jedno takéto číslo.Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie umožňuje VŠMU zapojiť sa do aktivít programu Erasmus +. Charta má platnosť 7 rokov.

Podrobnejšie informácie o programe Erasmus + nájdete na tejto web stránke:
www.erasmusplus.sk

Prezentácia programu Erasmus + na VŠMU   
Prihláška na Erasmus + študijný pobyt 
OLS jazyková podpora
Zoznam partnerských škôl VŠMU
ERASMUS + 2015–16
Stáž v akademickom roku 2015/2016 Záverečný termín podania predbežných prihlášok:
30.apríl 2015
predbežná  prihláška a ďalšie  dokumenty  

info_staze.doc
Staze ERASMUS+_predbezna_prihlaska_ 2015-16.doc
Zmluva_o_stazi_SK.doc
Learning_Agreement_traineeships_EN.doc
 
Databáza stáží  Erasmus+  
 
Erasmus Student Network:   http://erasmusintern.org/
Iné databázy:
 
http://www.praxisnetwork.eu/
http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32
http://globalplacement.com/
https://www.jobbydoo.co.uk/internship-jobs
http://eurasmus.com/en/
 

Erasmus + Nové formuláre – Učiteľská mobilita

·         Program mobility výučba
·         Staff mobility for teaching
 

Erasmus + Nové  formuláre – Mobilita pracovníkov  – školenia  

 
·         Program mobility školenia
·         Staff mobility agreement training