UČITEĽSKÁ MOBILITA
2016/2017
__________________________________________________________________________________________
Záverečný termín podania prihlášok:

30. jún 2016


Prihlášku spolu s pozývacím listom  partnerskej školy  (v angličtine, resp. v jazyku prijímajúcej školy)  odovzdajte alebo pošlite internou poštou inštitucionálnej koordinátorke programu ERASMUS+ na VŠMU.

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA a FORMULÁRE / PROGRAM VÝUČBY, PROGRAM ŠKOLENIA sú dostupné na www.vsmu.sk v sekcii Erasmus Plus 2014-2020.  Bližšie informácie  získate  u koordinátorky programu Erasmus+  na VŠMU.


Kontakt: Helena Cápová, inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus, rektorát VŠMU, Ventúrska 3, č.dv. 101, e-mail: ic@vsmu.sk, tel. 59 30 14 60 .
Konzultačné hodiny: utorok, streda,  štvrtok: 9:30 – 14:00