hatf_a

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry herectva DF VŠMU

Čítať viachatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – profesora

Čítať viachatf_a

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry herectva DF VŠMU.

Čítať viachatf_a

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry divadelných štúdií DF VŠMU.

Čítať viachatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – docenta

Čítať viacVýberové konanie na funkčné miesta na Katedre jazykov

Čítať viacVýberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry jazykov

Čítať viachatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s ustanoveniami zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií (viď prílohy)hatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s ustanoveniami zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcií

1. vedúceho Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
2. vedúceho Oddelenia komornej hry

viac (word)hatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta

viac (word)
df_a
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Ventúrska 3
81301 Bratislava
Bratislava, 13.5.2015
hatf_a
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1, 813 01 BratislavaZásady výberového konania na VŠMU (stiahnúť PDF)

Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania (stiahnúť PDF)