Talenty Novej Európy


www.tne.sk
stiahni word

 • Deadline: 22.10.2015
 • Max. výška grantu: rôzna


Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft spustilo 9. ročník grantového programu Talenty Novej Európy. O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:

 • v oblasti vedy od 12 do 25 rokov,
 • umelci od 10 do 25 rokov,
 • športovci od 8 do 18 rokov.

Program je určený pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami doma či v zahraničí. Prihlásiť sa môžu aj deti a mladí, ktorí už v minulosti podporu získali.
Do programu sa môžete prihlásiť elektronicky alebo poslaním vyplnenej prihlášky pre danú oblasť na adresu Stredoeurópska nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava.


Program Viac dizajnu prijíma projekty do 30.októbra 2015


http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov. Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporíme tiež sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.

Cieľová skupina Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.

Uzávierka predkladania žiadostí 30. október 2015 o 24:00

Plánovaná výška grantu 33 000 € (rozdelené v dvoch kolách)

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1 500 €
Kritériá programu Informačný materiál Tlačová správa

Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.

Pomôžeme vysokým školám zlepšiť ich vzdelávacie procesy
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.


Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:  Ďalšie kritériá
   – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

  • MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
  • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
  • UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.

  Uzávierka predkladania žiadostí 20. október 2015 o 24:00

  Plánovaná výška grantu 40 000 €

  Maximálna výška podpory na jeden projekt 5 000 €

  Kritériá programu Tlačová správa
  Projekty spolu s prílohami sa predkladajú LEN elektronicky prostredníctvom ONLINE FORMULÁRA.